pm3_2.jpg
           
bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
kubusiowi.JPG
szkola w  ruchu.jpg
logo_eTw.png
akademia_wyobrazni.png
logo chronmy dzieci.png
Godło baner.jpg
Wyszukiwarka
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
6 7 8 9 10 11 12
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
grafika
Powiązane galerie:
Piątek, 14.06.2019
Agnieszka GóralczykLiczba wyświetleń: 273
Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka

Gwiazda Szeryfa Praw Dziecka

 

Przedszkole jest dla dzieci pierwszym społecznym światem, gdzie po raz pierwszy uczą się norm i zasad współżycia w grupie, to tutaj muszą się dostosowywać do ustalonych reguł. Jednocześnie będąc w przedszkolu dziecko ma okazję stać się świadome swoich praw, podczas wielu sytuacji jakie stwarza przedszkole, stwarzamy my – nauczyciele i wychowawcy. To nam nauczycielom, rodzice powierzają swoje pociechy, wierząc i ufając, że wyposażymy dzieci w odpowiednią wiedzę  i umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie. W przedszkolu, gdzie prawa dziecka są priorytetem, dba się szczególnie o ich przestrzeganie. Niejednokrotnie w przedszkolu dziecko zdobywa pierwsze informacje dotyczące praw dziecka, uczy się poszanowania praw innych i radzenia sobie w sytuacjach, kiedy te prawa zostają naruszane. Im wcześniej dziecko styka się z wyższymi wartościami takimi, jak: poszanowanie godności i wolności innych, sprawiedliwość, tolerancja, uczciwość, prawda, dobro, piękno, tym łatwiej i szybciej zdobędzie umiejętności społeczno - moralne.

W przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych, w tym także w świat jego praw, wykorzystując naturalne sytuacje podczas codziennej działalności i zabawy dziecka. Nauczyciele w swoich działaniach, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie,   a także szanowania godności osobistej każdego dziecka. Każdego dnia umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji. Odpowiednia atmosfera i klimat wychowawczy wspomagają dzieci w poznaniu swoich praw, ale i również respektowaniu praw innych. Dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, wartościowania zachowań własnych i innych kolegów, poznają reguły w grupie. Wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy, już od najmłodszych lat uświadamiamy im, jak ważne są prawa dziecka, dlaczego powinny być przestrzegane i chronione. 

Skuteczna edukacja w zakresie PRAW DZIECKA odbywa się podczas zajęć edukacyjnych, gdzie dzieci w aktywny sposób, rozwiązując zagadki, odgrywając scenki, wyrażając swoje uczucia i emocje na kartce, słuchając literatury dziecięcej oraz oglądając bajki, zdobywają kompetencje społeczno-moralne oraz nabywają wiedzę z zakresu praw dziecka. Natomiast organizacja dnia w przedszkolu, każdy spędzony tutaj dzień z nauczycielami-strażnikami praw dziecka, pozwala zdobywać dzieciom doświadczenia i umiejętności, niezbędne w zrozumieniu takich pojęć jak: tolerancja, sprawiedliwość, uczciwość, prawda, poszanowanie godności człowieka.

Powyższe założenia stały się podstawą do opracowania programu wychowawczo-dydaktycznego „Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa”. Podstawowym założeniem programu jest zapoznanie dzieci ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały nadane im przez państwo. Program autorstwa Irminy Ryncarz i Moniki Piórkowskiej „Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa” został zrealizowany w grupie dzieci 3-letnich Biedronki, w grupie dzieci 4-letnich Pszczoły oraz w grupie dzieci 4-5-6-letnich Ważki.

Mając na uwadze dobro dzieci, uświadamiając ich o posiadaniu praw, nasze przedszkole przystąpiło również do IV edycji akcji UNICEF – „Szkoła z Prawami Dziecka”. W ramach tej akcji przeprowadzaliśmy zajęcia dotyczące tematyki praw dziecka oraz wyróżniliśmy 5 osób   z Naszego rejonu „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”. Dzieci miały okazję jako pełnowartościowi obywatele wybrać przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy w wyjątkowy sposób dbają    o interesy dzieci z naszej placówki. „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka” zostali wyróżnieni:

  • Małgorzata Grodzicka Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa, prowadząca działalność na rzecz różnych sfer życia publicznego, wspierająca kulturę, oświatę, wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie kilkukrotnie wspierało Naszą placówkę – będąc sponsorem m.in. ostatniego show „Mam Talent”. Pani Małgorzata podejmuje działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz inicjuje i wdraża innowacyjne rozwiązania na rzecz dzieci.
  • Marek TaczyńskiDyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie, umożliwiający uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu społecznych i kulturalnym, angażujący dzieci i młodzież w lokalne inicjatywy, organizujący różne akcję wspierające dzieci i ich rozwój, w których często biorą udział dzieci z naszego przedszkola. Chętnie uczestniczący w naszej corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom.
  • Justyna MotylewskaKierownik ds. artystycznych i organizacyjnych Rypińskiego Domu Kultury,  za podejmowanie działań na rzecz dzieci wykraczających poza standardowe obowiązki, za angażowanie dzieci w społeczne inicjatywy, za rozwijanie uzdolnień dzieci, coroczne wspieranie nas w konkursie „Poeci bawią Dzieci”, „Dziecięce Kolędowanie”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, odznaczająca się wzorcową postawą wobec dzieci.
  • Karolina TopolewskaRatownik Rypińskiego Centrum Sportu, podejmująca działania na rzecz promowania i przestrzegania praw dzieci, organizująca przedsięwzięcia o charakterze profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałając sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci, prowadząca zajęcia „Bezpieczne wakacje”
  • Dorota RupińskaOficer Prasowy KPP w Rypinie, za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka, za wzorcową postawę wobec dzieci, za podejmowanie działań na rzecz dzieci wykraczających poza standardowe obowiązki, dbająca o poprawę bezpieczeństwa dzieci, organizująca przedsięwzięcia o charakterze profilaktyki, przeciwdziałając sytuacjom zagrażającym życiu dzieci, włączając dzieci w akcje „Kręci mnie bezpieczeństwo”

 

 Znajomość własnych praw pozwoliła na lepsze radzenie sobie z wieloma problemami. Dzieci nauczyły się zasad komunikowania się w grupie i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy. Nauczyły się szacunku i tolerancji dla ludzi różnych wyznań, kultur i przekonań. Dzieci lepiej potrafią mówić o swoich uczuciach, wyrażać swoje emocje. Poprzez zajęcia dotyczące praw dziecka, dzieci doskonaliły umiejętność słuchania innych, współpracowania, rozróżniania dobra i zła, przejawiania odpowiedzialności oraz inicjatywy.

 

Irmina Ryncarz

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ