pm3_2.jpg
           
bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
kubusiowi.JPG
szkola w  ruchu.jpg
logo_eTw.png
akademia_wyobrazni.png
logo chronmy dzieci.png
Godło baner.jpg
Wyszukiwarka
Maj 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
10 11 12 13 14 15 16
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
grafika
Historia

Historia

1 grudnia 1980r. rozpoczęło działalność oświatową przedszkole o nazwie Państwowe Przedszkole

Nr 5 w Rypinie.

Piętrowy, wolno stojący budynek 4 – oddziałowy z rozległym ogrodem i placem zabaw przeznaczony został

początkowo dla 100 dzieci.

Zbudowano go w związku z pilnymi potrzebami społecznymi miasta Rypina. W budowę przedszkola

zaangażowane były: władze oświatowe, instytucje i zakłady pracy oraz mieszkańcy.

Pierwszym dyrektorem została mgr Lucyna Zglinicka. Pani dyrektor włożyła wiele wysiłku

w przygotowanie i organizację placówki. Doceniała aktywny udział w funkcjonowaniu przedszkola: kadry

pedagogicznej, personelu administracyjno-obsługowego i rodziców w niełatwym okresie lat osiemdziesiątych.

Z dokumentacji i opinii wynikało, że przedszkole dobrze spełniało swą funkcję wychowawczo-dydaktyczną

i opiekuńczą oraz cieszyło się uznaniem społecznym

Rok 1991 przyniósł wiele zmian.

Organem prowadzącym została Gmina Miasta Rypin a przedszkole stało się jednostką samorządową. Przyjęło

nazwę Przedszkole Miejskie Nr 3 z siedzibą przy ul. G. Sommera 16.

Od 01.09.1991r. w drodze konkursu dyrektorem została mgr Barbara Szulc.

Kadra pedagogiczna uzyskała wysokie kwalifikacje zawodowe. Nastąpiła stopniowa poprawa stanu technicznego

i materialnego budynku przedszkola. Zmodernizowano ogród przedszkolny – wyposażono go w nowy, bezpieczny

sprzęt z certyfikatami bezpieczeństwa.

Zwiększyła się liczba przedszkolaków do 140.

Przedszkole wyraźnie poszerzyło działalność otwierając się na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym w

celu zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci i promocji wychowania przedszkolnego.

Wiele nowych inicjatyw, pomysłów i działań na stałe wpisało się do kalendarza przedszkola.

Priorytetem w pracy z dziećmi zostały działania o profilu proekologicznym i prozdrowotnym oraz działania

charytatywne. Opracowano i wdrażano programy autorskie z adaptacji dzieci, ekologiczne oraz w zakresie

bezpieczeństwa i zdrowia dzieci

Najważniejszym przedsięwzięciem było nadanie imienia PM3 „Niezapominajka” zgodnie z Uchwałą Rady

Miasta Rypina z dnia 3.10.2005r.

Przedszkole jest inicjatorem corocznej organizacji Spartakiady Przedszkolaków z udziałem dzieci

z przedszkoli rypińskich, konkursu recytatorskiego „Poeci bawią dzieci” dla dzieci z miasta i powiatu.

01.09.2013r. dyrektorem została w wyniku konkursu – mgr Lucyna Wojciechowska. Jako nadrzędny cel

swojej pracy stawia szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.

Zadaniem kreatywnej kadry nauczycielskiej jest znalezienie drogi do każdego dziecka, pobudzenie jego

indywidualnych zainteresowań i możliwości, stwarzanie miłej, serdecznej atmosfery. Pani dyrektor kontynuuje

wysiłki w celu przeprowadzenia modernizacji całego przedszkola.

1 wrzesień 2017r. to kolejna zmiana dla naszej placówki.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rypin nr XXXI/237/17 z dnia 27 marca 2017 przedszkole weszło w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się