pm3_2.jpg
           
Porady Dla RodzicówWspólnie można więcej!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Telewizja?
Oglądaj telewizję razem z dzieckiem a później rozmawiaj:
- o tym, co jest straszne
- o różnicy pomiędzy tym, co prawdziwe, a co udawane
- czy bohaterowie są szczęśliwi, smutni czy źli?

Kłopoty z koncentracją?
Możesz pomóc:
- daj dziecku krótkie zadanie
- podpowiedz, jeśli nie wie, jak to wykonać
- zachęcaj do dalszej pracy
- proponuj przerwy i dokończenie zadania później
- ogranicz oglądanie telewizji
- pochwal, kiedy doprowadzi pracę do końca.
"Dojrzałość szkolna" - co każdy rodzic wiedzieć powinien!

Model dziecka dojrzałego do szkoły

L.p. Dojrzałość Charakterystyka dziecka
1. Dojrzałość
fizyczna
Jest ogólnie sprawne ruchowo. Posiada sprawność manualną i nie zaburzoną koordynację wzrokowo - ruchową. Charakteryzuje się poprawnym funkcjonowaniem organów zmysłowych. Jest odporne na choroby i zmęczenie.
2. Dojrzałość
emocjonalno - społeczna
Jest w znacznym stopniu samodzielne. Chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami. Posiada umiejętność podporządkowania się niezbędnym wymaganiom dyscypliny. Jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela. Cechuje je taki stan równowagi nerwowej, która umożliwia opanowanie reakcji emocjonalnych.
3. Dojrzałość
umysłowa
Jest aktywne poznawczo, chce się uczyć. Interesuje się czytaniem i pisaniem. Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu i środowisku, w którym żyje. Rozporządza zasobem doświadczeń i wyobrażeń będących podstawą do rozwoju pojęć. Potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego, co mówi nauczyciel. Rozumie i spełnia polecenia nauczyciela. Posiada umiejętności swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, wniosków i ocen.
4. Dojrzałość do czytania i pisania Umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej niezbędnej w procesie zróżnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania. Rozumie znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów. Posiada orientację przestrzenną, która umożliwia mu rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowanych form graficznych. Ma pamięć ruchową czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu. Umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów pozwala mu świadomie nimi kierować.
5. Dojrzałość do matematyki Rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu. Potrafi sklasyfikować przedmioty według przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru. Umie na konkretach dodawać i odejmować w zakresie 10.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się