pm3_2.jpg
           
grafika
Mamo, tato, wolę wodę

 

 

 

Raport z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych
w ramach konkursu„Mamo, tato, wolę wodę”

Od września do grudnia 2013 roku nasze przedszkole podejmowało szereg działań edukacyjnych w ramach konkursu „Mamo, tato, wolę wodę”. W konkursie wzięło udział pięć grup przedszkolnych. Rodzice naszych wychowanków zostali poinformowani o formie i zasadach uczestnictwa w konkursie. Na zebraniach z rodzicami zostały rozprowadzone oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i rozpowszechnianiu jego wizerunku. Koordynator konkursu w naszej placówce rozpowszechnił wśród wychowawców i nauczycieli wszystkie materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne ( materiały multimedialne oraz scenariusze i materiały pomocnicze). W przedszkolu zostały zamieszczone plakaty konkursowe, dzięki którym rodzice oraz osoby odwiedzające nasze przedszkole mogli dowiedzieć się o konkursie, w którym wzięło udział nasze przedszkole. Dodatkowo podczas zebrań z rodzicami, rodzice na bieżąco byli informowani o podejmowanych działaniach w ramach konkursu. We wrześniu jedna z nauczycielek z naszego przedszkola napisała tekst i muzykę do naszej piosenki konkursowej. Oprócz tego opracowała ilustrację ruchową piosenki oraz wykonała dekorację, na tle której dzieci śpiewały piosenkę podczas nagrania, co widać na załączonym filmie. Tekst i podkład muzyczny piosenki zostały rozprowadzone we wszystkich grupach. Dzieci uczyły się śpiewać piosenkę na zajęciach popołudniowych. Podczas zajęć otwartych z udziałem rodziców w grupie „Motyle” wychowawczyni rozprowadziła teksty piosenki konkursowej wśród rodziców , dzięki temu dzieci mogły śpiewać piosenkę wraz z rodzicami w swoich domach.
Tekst piosenki z opisem ilustracji ruchowej.

 
Zwrotka I


Kiedy niebo płacze ( dzieci unoszą ręce do góry, wskazują na niebo)
Kapie ciepły , mokry deszcz ( ruchem dłoni i palców z góry na dół, naśladują padający deszcz)
Śmieją się ryby (rękoma wykonują ruchy naśladujące ruch fal)
W lesie rosną grzyby (Dzieci nad głowami robią daszek z dłoni –tworzą kapelusz grzyba)
Nawet kałuże te małe i duże ( zataczają w powietrzu rękoma koła małe i duże)
Ref : Woda, woda ( wymachy rąk na boki , nad głową)
Wszyscy o tym wiecie, że jest życiem na tym świecie ( naśladują ruchem rąk bicie serca)
Mamo, tato, lubię wodę smaczną , czystą i przejrzystą( wymachy rąk na boki w górze)
Piję wodę, wszyscy o tym wiecie, bo jest życiem na tym świecie ( ruchy rąk naśladujące bicie serca).

 
Zwrotka II


Na łące krople rosy pieszczą małe płatki róż ( Dzieci składają dłonie, poruszają palcami – naśladują płatki kwiatów)
Kąpią się wrzosy w czystych kroplach rosy ( naśladują mycie ramion – ręce skrzyżowane na wysokości klatki piersiowej)
Śpiewają wróbelki, że wody dar wielki ( rozkładają ręce – naśladują ruchy skrzydeł podczas lotu ptaka)

Ref: woda, woda…. Itd.

Scenariusz I

Wolę wodę ,bo daje życie. Czas realizacji: 08.11.2013r ( grupa „Motyle”), 18.11.2013r ( grupa „Ważki”), 29.112013r( grupa „Zuchy II”).
Podczas realizacji tego scenariusza zostały zastosowane wszystkie materiały pomocnicze zasugerowane w scenariuszu. Dodatkowo zastosowaliśmy kredki pastelowe, papierowe koła wykorzystywane w metodzie origami oraz nagranie naszej piosenki konkursowej. Realizacja zadań zawartych w tym scenariuszu wyzwoliła u dzieci wiele pozytywnych emocji. Dodatkowym elementem zastosowanym przez nauczycielkę było wdrożenie metody Edukacja przez ruch D. Dziamskiej. Dzieci tworzyły w zespołach prace plastyczne na tematy: „Woda, a życie człowieka”, „Woda, a rośliny”, „Woda, a zwierzęta” wykorzystując metodę Dziamskiej. Rysowały tło obrazu kreśląc np. fale w rytmie naszej konkursowej piosenki. Następnie naklejały na uzyskane tło, elementy( np. rośliny, zwierzęta ) wykonane techniką : orgiami płaskie z koła. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Były bardzo twórcze. Stworzone prace plastyczne zostały zamieszczone w holu przedszkola, dzięki czemu rodzice mogli podziwiać dzieła swoich pociech. Podczas realizacji tego scenariusza, po każdym zadaniu ruchowym dzieci mogły napić się wody, która zawsze w naszych salach przedszkolnych jest do dyspozycji dzieci. Duże pojemniki z wodą znajdujące się w naszych salach zostały oznaczone sylwetą Zdrojka, co bardzo wpływa na świadomość dzieci. Postać Zdrojka, dzieci kojarzą z czystą, orzeźwiającą wodą, co motywuje je do jej spożywania.
Zabawy ruchowe w zad.1 oparte na rywalizacji, wyzwoliły u dzieci wielką energię, zadowolenie i doping zawodników w drużynach. Niemałym zainteresowaniem cieszyło się wśród dzieci doświadczenie – eksperyment „Oczyszczanie wody” z wykorzystaniem gliny, waty, piasku, lejków. Dzieci nie trzeba było motywować do udziału w zajęciach. Różnorodność zadań stawianych dzieciom, metod i form pracy sprawiły, że dzieci były bardzo zainteresowane i po każdym skończonym zadaniu z niecierpliwością pytały co dalej?. Dzięki tym zadaniom dzieci zdobyły wiedzę na temat wody, jej znaczenia w życiu wielu organizmów. Dowiedziały się, gdzie występuje woda na świecie. Ponad to jednocześnie doskonaliły umiejętności, wynikające z treści programu nauczania realizowanego przez nasze przedszkole. Ciekawą formę realizacji tego scenariusza zaprezentowała wychowawczyni grupy „Zuchy II”, która przeprowadziła zajęcia otwarte z udziałem rodziców. Podczas tych zajęć dzieci uczyły się min. poprzez zabawy zawarte w
scenariuszu. Zajęcia te nie były tylko atrakcją dla dzieci, ale także doskonałą formą pedagogizacji rodziców.


Scenariusz nr II


Wolę wodę, bo daje siłę i zdrowie. Czas realizacji 26.11.2013r, 29.11.2013r. ( grupy: „Pszczoły”, „Zuchy I”, „Zuchy II”).
Zajęcia te cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodszych przedszkolaków. Dzieci 4 letnie
świetnie bawiły się podczas zabaw ruchowych i eksperymentu „ Skąd się biorą bąbelki?”. Zajęcia te były świetną formą nauki poprzez zabawę. Dzieci najstarsze najbardziej były zainteresowane zadaniami związanymi z talerzem żywieniowym. Podczas tych zajęć szczególnie zwrócono uwagę na różnicowanie produktów zdrowych i niezdrowych. Sześciolatki uzupełniały talerz żywieniowy o produkty zdrowe, wykazały się pomysłowością podczas układania ludzika z klocków. Dzieci z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, były bardzo aktywne. Podczas realizacji scenariusza posłużyliśmy się pomocami dydaktycznymi ze scenariusza.

Scenariusz nr III

Wolę wodę, bo jest bezcenna. Czas realizacji 19.11.2013r, 22. 11.2013r. ( grupa „Motyle”) Podczas realizacji tych zajęć zostały zastosowane wszystkie pomoce dydaktyczne zasugerowane w scenariuszu. Niektóre tylko tak jak np. kask strażaka zostały zastąpione innymi np. obrazkami. Dodatkowo dzieci przyniosły z domów swoje ulubione maskotki oraz części garderoby w kolorze niebieskim. Zajęcia przeprowadzone w plenerze były bardzo atrakcyjne dla dzieci. Mimo listopadowej pogody dzieci dobrze się bawiły. Drzewa w ogródku przedszkolnym udekorowane obrazkami chmur, deszczu, śniegu oraz deszcz tworzony przez panią Anię za pomocą węża ogrodowego były wielkim zaskoczeniem dla dzieci. Podczas realizacji tego scenariusza nauczycielka także zastosowała dodatkowe elementy. Po konkurencjach sportowych dzieci odpoczywały na dywanie przytulone do swoich maskotek, słuchając jednocześnie audiobooka „Zdrojek i pory roku”. Taka forma wypoczynku zrelaksowała i wyciszyła dzieci po wytężonym wysiłku. Dodatkowo na kilka dni przed realizacją scenariusza rodzice otrzymali pisemną informację z prośbą, by dzieci w dniu przeprowadzonych zajęć miały na sobie niebieski akcent garderoby. Jako podsumowanie, na koniec zajęć dzieci miały sobie wyobrazić ,że są kropelkami wody i opowiedzieć jak chciały by być traktowane przez ludzi. Takie zadanie pokazało, czego nauczyły się dzieci podczas zajęć. Z pewnością wzrosła po tych zajęciach świadomość ekologiczna dzieci. Zajęcie uzmysłowiło dzieciom jak mało jest wody potrzebnej do życia i jak bardzo trzeba ją oszczędzać.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się