pm3_2.jpg
           
Aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego

W przedszkolu ruch jest czymś naturalnym, dzieci w tym wieku nie trzeba namawiać do zabawy, skakania, biegania oraz innych form aktywności fizycznej.

Wśród zajęć organizowanych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego systematycznie prowadzimy: ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.  Zajęcia te są bardzo lubiane przez dzieci, towarzyszy im radość, śmiech, zabawa.

Miejscem, gdzie dzieci mają również możliwość zaspakajania potrzeby ruchu jest ogród przedszkolny bogato wyposażony w atestowany sprzęt terenowy, gdzie wiosną i latem prowadzone są zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Zimą natomiast odbywają się zabawy na śniegu.

Tu ze względu na bogactwo roślinności w otoczeniu zieleni organizowane są: pikniki rodzinne, zabawy ze współzawodnictwem, Dzień Dziecka itp.

Sale w naszym przedszkoli są także przystosowane do prowadzenia różnorodnej aktywności ruchowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się