pm3_2.jpg
           
grafika
Współpraca eTwinning

 

 

Zuchy II uczestniczą w projektach eTwinning

Również w tym roku szkolnym postanowiliśmy zaprosić do współpracy naszych rówieśników z Europy, aby razem z nimi badać świat, uczyć się języka angielskiego, a nade wszystko bawić się i czerpać radość ze wzajemnych kontaktów.

Pierwszy z projektów, w jaki się włączyliśmy,  nosi nazwę „Let’s put our hands together” – „Połączmy nasze dłonie”. Aktywnie uczestniczy w nim 11 krajów: Polska, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Węgry, Słowacja, Francja, Czechy,  Grecja, Portugalia i Wielka Brytania.

Zadanie jest proste: Odrysować swoje dłonie, pomalować je kolorami, jakie widnieją na fladze danego państwa, następnie wyciąć dłonie i wysłać je pocztą do dzieci z innych krajów (dla każdego kraju 3 dłonie).

Celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat symboli narodowych własnego oraz innych krajów europejskich. Rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do swojej ojczyzny, a także do społeczności europejskiej.  Zaznajomienie dzieci z  mapą Europy.

W ostatnim tygodniu września wysłaliśmy  do Europy nasze dłonie w kolorach polskiej flagi. Do nas dotarły listy z Grecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Węgier. Czekamy na kolejne kolorowe  dłonie, a każde przybycie przesyłki wywołuje ogromną radość, ekscytację i ciekawość.

Anna Taczyńska i Zuchy II

 

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole przystąpiło do współpracy międzynawowej w ramach programu eTwinning.

 

eTwinning  jest edukacyjnym programem Unii Europejskiej, który ma na celu wspieranie współpracy szkół i przedszkoli w Europie.  Promuje on wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach programu eTwinning przedszkola i szkoły z przynajmniej dwóch różnych krajów europejskich tworzą partnerstwa w ramach których współdziałają, realizują projekty edukacyjne, wymieniają się informacjami, metodami pracy i materiałami do nauki. Międzynarodową współpracę umożliwiają  im narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych .

eTwinning otwiera polskie przedszkola na Europę i daje możliwość czerpania korzyści z tej niezwykłej współpracy zarówno dzieciom i ich rodzicom, nauczycielom oraz przedszkolu jako instytucji.

 

Korzyści dla dzieci

 • świetna zabawa
 • rozwijanie różnych umiejętności (plastycznych, muzycznych, aktorskich, organizatorskich) oraz wyobraźni podczas twórczej aktywności
 • zdobywanie umiejętności pracy w zespole
 • poczucie bycia odpowiedzialnym za „coś ważnego”
 • poszerzanie wiedzy o świecie i innych kulturach
 • zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami (Dzieci oglądają filmy i zdjęcia wykonane techniką cyfrową i umieszczone na stronie projektu.)
 • zachęcenie dzieci do nauki języków obcych

Korzyści dla przedszkola

 • poszerzenie przez nauczycielki umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 • realizacja postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w procesie edukacji
 • wymiana doświadczeń, okazja do poznania form i metod pracy wykorzystywanych w innych krajach.
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • poszerzenie realizacji podstawy programowej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy
 • promocja przedszkola
 • motywacja do intensywnej nauki języka angielskiego

Nauczyciel języka angielskiego: Anna Taczyńska

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się